Próby

 "Babcocha" próby

24, 25 października 2018 r. (środa, czwartek), godz. 17.00

Sceny: 1 - 7
Przychodzą: WSZYSCY!

 "Chłopcy z Placu Broni"
Spektakle  -  23 i 25 października 2018 r., godz. 9.00 i 11.00
Próby  -  15 i 22 października 2018 r. (poniedziałek, poniedziałek), godz. 17.00 (przychodzą wszyscy)